גמ''ח חסדי דוד לעלוי נשמת דוד בן החבר מאיר ז'ל

 (Herrn DavidMeyerז'ל )

Masks - Muchnik 

GEMACH CHASDE DAVID

 

PURIM - KOSTÜM VERLEIH

 

 

Kostüme für Leute von 0 bis 99Jahren,

 über 300 Kostüme zur Auswahl!

(Auch Jüdische Themen)

 

 

Nur Sfr. 5.- pro Kostüm !!

 

 

Tel: Frau Lea Lang

 061 302 68 56 - 078 684 69 45

 

(bitte um frühzeitige Meldung vor den Ferien)